top of page

Visie

Masseren (aanraken) vanuit een holistische visie is dat niet alleen het fysieke ruimte krijgt maar alles wat jij bent, voelt, denkt of gelooft.


Alles om ons heen heeft invloed op elkaar. De maan beïnvloed het water door eb en vloed. Ontstaat er disbalans in de economie dan raakt deze overspannen en kan er een economische crisis ontstaan. Zo worden wij ook beïnvloed door de omstandigheden waarin wij ons bevinden en bewegen.


Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, stress en blessures hebben een signaalfunctie. Het lichaam geeft ons een signaal van een disbalans op bijvoorbeeld geestelijk, emotioneel, spiritueel of sociaal niveau. Het signaal wordt vaak als ongewenst ervaren en wordt beschouwd als een last waarvan we verlost willen worden zonder contact te maken met onszelf, met wat ons lichaam ons wil vertellen.


Ervaringen slaan we op in ons geheugen maar ook in ons lichaam. Hoe we in het leven staan is soms zichtbaar in de lichaamshouding die we aannemen.

De massage is er dus niet opgericht om de klacht weg te masseren maar schept ruimte om in contact met onszelf te komen. Massage is dus een middel om in het hier en nu te voelen en zo in contact te komen met jezelf. Ik zie het als observerend aanwezig zijn in jezelf. Observeren is registeren zonder er een oordeel aan te koppelen. Deze houding maakt de weg vrij voor werkelijk contact.

"Hardheid alleen zal nooit toereikend zijn. We hebben zachtheid nodig om werkelijk sterk te kunnen zijn

en te kunnen meegeven zonder te breken."

Tovi Browning

bottom of page